CAD/CAM technologie

Horní čelist člověka. stomatologie, laboratoř, HodonínPrincip této technologie je založen na počítačové 3D modelaci protetického výrobku a následném vyfrézování z keramického bloku. Zub se upraví do vhodného tvaru a na základě skenování speciální 3D kamerou se v počítači vytvoří trojrozměrný model. Tento digitální model se za pomocí speciálního softwaru dále upravuje a ve chvíli, kdy model vypadá tak jak má, se data odešlou do frézy, která s absolutní přesností vyfrézuje výrobek. Po vyfrézování se výrobek zaleští, opatří glazurou a takto je připraven pro pacienta. Věřte, že výsledek je dokonale estetický, zub má přirozenou barvu i tvar a správně může plnit svoji funkci.

Technologie  CAD/CAM našla ve stomatologii své uplatnění při výrobě různých typů zubních náhrad, včetně korunek, faset, můstků a výplní zubních implantátů. Vyfrézování pevných keramických bloků nebo kompozitní pryskyřice odpovídá přirozenému odstínu opravovaného zubu.