Panoramatický rentgen ProMax

Panoramatický rentgen ProMax

Panoramatický rentgen ProMax. stomatologie, laboratoř, HodonínJe vysoce kvalitním zobrazovacím přístrojem, který umožní vyhotovení nejen standardních panoramatických snímků, ale i rozličné tomografické řezy. U tohoto přístroje neexistuje žádné mechanické omezení, pohyb ramene je vytvářen softwarem, umožňuje tak volné polohování pacienta, usnadňuje práci obsluze a pacienta nestresuje. Obsluha se může plně soustředit na pacienta a komunikovat s ním. Výsledné snímky se automaticky ukládají do databáze. Trojrozměrná zobrazovací metoda řeší výšku šířka a hloubku zubů, což právě pro stomatologii má obrovský význam, protože nám umožňuje absolutně přesné implantologické naplánování, můžeme analyzovat kvalitu a množství kosti v místě budoucí implantace a na základě toho vybrat vhodný typ, tvar a velikost implantátu. Po výběru implantátu je zhotovena šablona, podle které může být implantát s absolutní přesností na 0,1 mm zaveden do čelisti pacienta. Základem pro kvalitní výrobek musí být kvalitní rentgenový snímek, jen tak můžeme k plné spokojenosti klienta vyhotovit vhodnou a hlavně přesnou zubní náhradu.

Panoramatický rentgen ProOne

Panoramatický rentgen ProOne. stomatologie, laboratoř, HodonínDíky tomuto rentgenovému zařízení získáváme velmi kvalitní panoramatické snímky. Přístroj s přesností zobrazí situaci v dutině ústní a v přilehlých místech obličeje. Poskytuje mimořádné zobrazovací možnosti a umožňuje volbu takových expozičních parametrů, které nám umožňují dosáhnout co nejpřesnější zhotovení zubní náhrady. Program tohoto rentgenového zařízení nám poskytuje vysokou přesnost zobrazení velikosti i tvaru čelisti, úpravu snímků, měření, export a tisk.